Pentru a accesa aceste ajutoare, însoţitorii persoanelor rănite trebuie să depună o cerere însoţită de următoarele documente:

1.    Însoţitorul persoanei rănite care a fost transferată pentru tratament în străinătate:

·   Copie act de identitate însoţitor persoană rănită;

·   Copie document prin care s-a aprobat transferul pentru tratamentul în străinătate.

Însoțitorii vor depune cererea şi celelalte documente la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe.

2.    Însoţitorul persoanei rănite care se află la tratament în ţară:

·   Copie act de identitate însoţitor persoană rănită;

·   Copie document prin care s-a aprobat tratamentul în ţară.

Aceste documente se depun la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu sediul în B-dul Magheru nr. 7, mezanin, camera 9, sector 1, Bucureşti, telefon: 021/313.60.47 sau 021/313.60.91, e-mail: anps@prestatiisociale.ro sau la sediul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa însoţitorul persoanei rănite.

Formularul standard al cererii pentru acordarea acestui tip de ajutor de urgență poate fi descărcat de pe site.

Cerere acordare ajutor de urgenta persoane ranite

Persoana de contact: Director General Adjunct ANPIS – MARINELA NICOLETA DINU

e-mail:marinela.dinu@prestatiisociale.ro

Tel. 0213136047, 0213136091

Fax. 0213136098

Telefon mobil: 0740766291

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va acorda ajutoarele de urgență destinate familiilor victimelor tragicului eveniment din clubul Colectiv prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.