·         RELUAREA DREPTURILOR DE CONCEDIU ŞI INDEMNIZAŢIE LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE FACE ÎNCEPÂND CU LUNA IULIE 2016, DACĂ CEREREA PREVĂZUTĂ ÎMPREUNĂ CU ACTELE DOVEDITOARE SE DEPUNE ÎN PERIOADA: 01 IULIE – 01 AUGUST 2016 INCLUSIV.

·         PERSOANELE CARE DEPUN CERERE ÎN PERIOADA 01 IULIE 2016 – 22 IULIE 2016 PENTRU PRELUNGIREA SAU RELUAREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI ȘI PLATA INDEMNIZAȚIEI LUNARE VOR PUTEA BENEFICIA DE PLATA DREPTURILOR AFERENTE LUNII IULIE 2016 ÎN LUNA AUGUST 2016.

·         PERSOANELE CARE DEPUN CERERE ÎN PERIOADA 23 IULIE 2016 – 01 AUGUST 2016 PENTRU PRELUNGIREA SAU RELUAREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAȚIEI LUNARE VOR PUTEA BENEFICIA DE PLATA DREPTURILOR AFERENTE LUNII IULIE 2016 ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016.

·         DACĂ CEREREA PREVĂZUTĂ ÎMPREUNĂ CU ACTELE DOVEDITOARE SE DEPUNE ÎNCEPÂND CU DATA DE 02 AUGUST 2016, PLATA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE FACE ÎNCEPÂND CU DATA DEPUNERII CERERII, PENTRU PERIOADA RĂMASĂ PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP.

·         CERERILE NOI PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PENTRU CREŞTERE A COPILULUI/ STIMULENTULUI DE INSERŢIE/ SPRIJINULUI LUNAR ŞI ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII ÎMPREUNĂ CU ACTELE DOVEDITOARE SE DEPUN ÎN CONTINUARE LA PRIMĂRIA LOCALITĂŢII DE DOMICILIU SAU LA DIRECŢIILE GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI (DGASPC) DIN SECTORUL DE DOMICILIU PENTRU MUN. BUCUREŞTI.

Anunt important!